Pastorace mládeže

V děkanátě je pastorace mládeže rozdělena na dvě části z důvodu dvojjazyčnosti- Dolní část (česko-polská) a Horní část (česká). Úzce spolupracuje s Centrem pro mládež v Ostravě a Střediskem pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejníci a je podřízena děkanovi. K této službě jsou určeni: kaplan pro mládež a laický zástupce pro mládež, kteří jsou pověřeni touto službou místním biskupem. Jejích úkolem je rozvíjet život mládeže v děkanátě za pomoci jejích zástupců ve farnostech.

Dolní část:

- farnosti: Hnojník, Horní Lomná, Jablunkov, Mosty u Jablunkova, Ropice, Střítež, Třinec, Vendryně

Kaplan pro mládež:

P. Mgr. Grzegorz Tadeusz Oziębłowski, MIC - farní vikář farnosti Jablunkov

email: grzozi(at)wp.pl

Laický zástupce:

Radek Kotzur

email: radekkotzur(at)gmail.com

Web:

www.mladezdekanatfrydek.wz.cz

Email mládeže:

mladezhornifrydek(at)seznam.cz

Horní část:

- farnosti: Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Domaslavice, Frýdek, Janovice, Morávka, Sedliště, Skalice, Šenov, Vratimov

Kaplan pro mládež:

P. Mgr. František Boldy, CSsR - administrátor farnosti Frýdek

email: fboldy(at)gmail.com

Laický zástupce:

Kristýna Štupáková

email: kristyna.stupakova(at)gmail.cz

Web:

www.frydeckamladez.unas.cz

Email mládeže:

KMFrydek(at)seznam.cz