Katecheze pro děti a mládež - výuka náboženství

Katecheté se snaží napomáhat kněžím ve farnostech při výuce náboženství dle svých možností, učí ve školách (ve většině případů), ale stává se, že se učí také na farách (vše záleží od počtů dětí, shovívavosti ředitelů škol či praktických důvodů). K tomu, aby mohli vyučovat náboženství , ať už ve školách nebo na farách je nezbytné, aby každý katecheta obdržel tzv. kanonickou misi, která se po jednom nebo třech letech obnovuje. Kanonickou misi vydává ostravsko-opavské biskupství. O kanonickou misi žádá farář farnosti, ve které katecheta učí. Tímto dokladem je katecheta oprávněn vyučovat náboženství. Samozřejmě, kromě požadovaného vzdělání – vysokoškolské magisterské studium teologie. Katecheti jsou svým farářům podřízeni, pracují pod jejich vedením a jsou seznamování o různých aktivitách s dětmi či mládeži, které chtějí uskutečnit. Ať se nikdy neděje to, že farář neví o aktivitách svého katechety či katechetky.

Pro velký počet katechetů v děkanátě (asi okolo 40) jsou katecheté rozděleni na dvě skupiny: horní a dolní děkanát. Každá skupina má svého kaplana pro katechety, kteří spolupracují spolu s oblastní metodičkou na programu vzdělání a duchovním růstu katechetů v děkanátě. Oblastní metodička spolupracuje s katechetickým a pedagogickým centrem při ostravsko-opavském biskupství. Napomáhá v práci katechetů při výuce náboženství, řešení problémů ve školách a zprostředkovává nové informace a formy výuky.

Jednou z největších akcí, která završuje celý katechetický rok je diecézní setkání dětí a katechetů na Prašivé právě v našem děkanátě. Na počátku v r. 1991, kdy tato setkání začala, byla na úrovni několika farností, pak se rozrostla na děkanátní. Asi po deseti letech záštitu převzalo ostravsko-opavské biskupství centrum pro katechezi dnes již katechetické a pedagogické centrum. A právě na této akci se podílejí ve větší míře katecheté z našeho děkanátu, kterým i tímto patří dík za jejich práci.

Dolní a horní část:

P. Mgr. Mirosłav Jesel, CSsR - farář farnosti Morávky