Historie

FRÝDECKÝ DĚKANÁT V DATECH

1447 – vznikl rejstřík svatopetrského haléře opolského arcijáhenství, který poprvé eviduje některé farnosti z prostoru pozdějšího frýdeckého arcikněžství (děkanátu)

1654 – z rozhodnutí vratislavského biskupa Karla Ferdinanda Vasy vzniká vydělením z těšínského arcikněžství (arcikněžství ve vratislavské diecézi znamenala totéž co dnešní děkanáty) frýdecké arcikněžství s farnostmi: Bludovice, Bruzovice, Dobrá, Domaslavice, Frýdek, Hnojník, Slezská Ostrava, Šenov a Vratimov

1759 – vznik arcikněžství Karviná, z frýdeckého arcikněžství k němu připadly 3 farnosti: Slezská Ostrava, Šenov a Vratimov, na počátku 19. století také Bludovice

1785 – ve frýdeckém arcikněžství vznikají 3 nové farnosti: Borová, Morávka a Skalice

1806 – vydělením z těšínského arcikněžství vzniká arcikněžství Jablunkov s farnostmi a lokálními kaplanstvími: Jablunkov, Jistebná (dnes Istebna v Polsku), Konská, Mosty u Jablunkova, Střítež, Ropice a Vendryně

1978 – zaniká Apoštolská administratura v Českém Těšíně, frýdecký děkanát přestává být po staletích součástí vratislavské arcidiecéze (Vratislav, dnes Wrocław v Polsku) a stává se součástí olomoucké arcidiecéze - vzniká současný děkanát Frýdek, skládá se z dosavadního děkanátu Frýdek (s farnostmi: Borová, Bruzovice, Dobrá, Dobratice, Domaslavice, Frýdek, Janovice, Morávka, Sedliště, Skalice a Staré Hamry) a z částí zrušených děkanátů Jablunkov (farnosti Horní Lomná, Jablunkov, Konská, Mosty u Jablunkova, Ropice, Střítež, Třinec a Vendryně) a Slezská Ostrava (Šenov a Vratimov)

1996 – papež Jan Pavel II. ustavuje novou ostravskou – opavskou diecézi, celý frýdecký děkanát se stává její součástí (ve 2. pol. 20. století došlo k drobným územním změnám, farnost Konská zanikla a její území sloučeno s farností Třinec, farnosti Borová a Staré Hamry se staly v rozporu s dosavadním církevně správním vývojem součástí děkanátu Místek), současným sídlem frýdeckého děkana Mons. Rudolfa Sikory je farnost Hnojník, místoděkanem je Mons. František Vrubel, farář v Třinci

Zpracoval: PhDr. David Pindur