Hlavní stránka

Děkanát Frýdek

Každá diecéze nebo jiná místní církev se dělí na různé části čili farnosti.(CIC 1* 374 – § 1) K podpoře pastorační péče společnou činností se může spojit více farností do zvláštních společenství, jako jsou okrskové vikariáty nebo děkanáty. (CIC 374 – § 2)

V čele děkanství neboli vikariátu stojí osoba nazývající se okrskový vikář nebo také děkan či arcikněz. Děkan je jmenován do funkce na dobu určitou místním diecézním biskupem, jemuž také náleží podle svého rozumného uvážení ho této funkce zbavit. Děkan spolupracuje s místním diecézním biskupem a s kněžími v daném děkanátě a dohlíží na něj, jak mu ukládá ustanovení dle CIC 555.

Děkanství Frýdek je jedno z jedenácti děkanství tvořící Ostravsko-opavskou diecézí se sídlem v Hnojníku. Dá se charakterizovat, spolu s děkanátem Hlučín, jako největší a duchovně nejživější oblast v diecézi. Sousedí na severu s Polskem a na východě se Slovenskem. Děkanát tvoří 19 farností. Ve farnostech: Hnojník, Horní Lomná, Jablunkov, Mosty u Jablunkova, Ropice, Střítež, Třinec a Vendryně jsou bohoslužby slouženy dvojjazyčně (česky a polsky) z důvodu národnostního složení obyvatelstva.

Z frýdeckého děkanátu pochází řada kněží, řeholníků a řeholních sester. Duchovní povolání se zde rodí dodnes. V oblasti působí také různá řeholní společenství. V Jablunkově sídlí Konvent sester Alžbětinek a bratři františkáni. Ve Frýdku u poutního místa Panny Marie Nanebevzaté působí kněží kongregace Nejsvětějšího Vykupitele – redemptoristé. V děkanství se nachází dvě poutní místa: bazilika Panny Marie Nanebevzaté ve Frýdku a v Horní Lomné – Salajka – Povýšení svatého kříže.

Správa děkanátuHistorieFarnostiKontakt

1* Codex iuris canonici – Kodex kanonického práva: církevní právo jimž se řídí Římskokatolická církev.